Personen- en Familierecht

Een van de specialisaties binnen ons kantoor is het Personen- & Familierecht. Naast kwalitatief hoogwaardige dienstverlening hebben wij in het bijzonder aandacht voor de menselijke kant van uw zaak. Brand Advocaten staan u graag bij in zaken betreffende o.a. echtscheiding, flitsscheiding, huwelijkse voorwaarden / partnerschaps voorwaarden, samenlevingscontracten, gezag en omgangregelingen, alimentatie, erfrechtelijke kwesties, adoptie, naamswijziging, erkenning, ontkenning of juist vaststelling van vaderschap, ondertoezichtstelling, curatele/bewind, boedelverdeling, kinderbeschermingsmaatregelen.

Brand Advocaten, Het Vergun 26 B, 6931 KD Westervoort T: 026 311 70 03, F: 026 312 12 52
disclaimer