Huurrecht

Veel voetangels en klemmen manifesteren zich op het terrein van huren en van het verhuren van onroerend goed. Met deskundige hulp bij het opstellen van huurovereenkomsten kunnen veel conflicten voorkomen worden.

Het huurrecht heeft onder meer betrekking op zaken als huurprijs, overdracht, huurbescherming, het niet nakomen van verplichtingen, beŽindiging huurcontract, onderhoud, overlast, invordering van huurachterstanden en ontruimingsprocedures, etc.

Naast het bieden van advisering en begeleiding bij het sluiten van huurcontracten, advies aan verhuurders en huurders, behandelt Brand Advocaten alle mogelijke geschillen en procedures op het gebied van huurrecht voor zowel particulieren als ondernemingen.

Brand Advocaten, Het Vergun 26 B, 6931 KD Westervoort T: 026 311 70 03, F: 026 312 12 52
disclaimer