Ondernemingsrecht

Handelsgeschillen komen in alle vormen voor. Contractbreuk, aansprakelijkstellingen, incasso van openstaande debiteuren, arbeidszaken, conflicten tussen vennoten, aandeelhouders, bestuurders, leden van verenigingen, etc. Veel van dit soort geschillen zijn het gevolg van misverstanden, miscommunicatie, onduidelijke dan wel onbewuste argeloosheid bij het aangaan van contracten.

Brand Advocaten biedt advisering bij de oprichting van rechtspersonen en bijstand in geval van geschillen met of binnen het bestuur van vennootschappen, maar ook bij andere rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen. Onze advisering is erop gericht bedrijfsrisico's zo goed mogelijk te voorzien en te beperken. En als zich problemen voordoen streven wij ernaar deze vanuit een zakelijk perspectief zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Onze expertise stellen wij in dienst van zowel startende ondernemers als gevestigde ondernemingen die zowel nationaal als internationaal opereren.

Voor elke juridische kwestie op ondernemingsgebied kunt u bij ons terecht. Niet alleen voor advies en begeleiding, maar ook voor onderzoek en analyse.

Brand Advocaten, Het Vergun 26 B, 6931 KD Westervoort T: 026 311 70 03, F: 026 312 12 52
disclaimer